Skip to content

Integratieve psychotherapie

Binnen de psychotherapie bestaan veel opvattingen over wat de oorzaak kan zijn van psychische klachten bij een mens en hoe die kunnen worden opgelost. Als integratief therapeuten zijn we geschoold om technieken en interventies uit verschillende therapievormen in ons werk te integreren. Zo kunnen bijvoorbeeld ook EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Brainspotting, hypnotherapie en mindfulness worden ingezet. Onze vorm van psychotherapie, relatietherapie en coaching wordt bepaald door de beste combinatie van technieken in een specifiek geval.

Holistische psychotherapie, relatietherapie en coaching

De begeleiding van verandering bekijken we daarom vanuit verschillende invalshoeken (zoals cognitief, fysiek, emotioneel en spiritueel). Als integratief therapeut werken we holistisch, dit wil zeggen dat we naar het totaalbeeld kijken en niet slechts naar een deel. Dat doen we bijvoorbeeld in het kader van begeleiding bij burn-out, stress, werkdruk, angst, verlies, rouw, relatieproblemen en ouderschap na echtscheiding. Ook begeleiden we individuen en teams bij het individueel en samen optimaal presteren op het werk.

Behandelplan op maat

Het behandelplan wordt voor iedereen op maat gemaakt. Tijdens de therapie kan het behandelplan worden bijgesteld wanneer dit nodig is. De behandeling is gericht op het versterken van de veerkracht, het stimuleren van de ontwikkeling en het vertrouwen op het eigen kunnen.

De duur van deze kortdurende therapie verschilt per persoon. Gemiddeld zijn 5 tot 15 sessies nodig. Soms minder en soms wat meer. Voor iedere cliënt een eigen therapie in het tempo dat haalbaar en werkzaam is.

We hebben een voorkeur voor live begeleiding, echter is sinds een aantal jaar gebleken dat online therapie ook goed werkt. We bedienen inmiddels een groot aantal cliënten in het buitenland. Daarnaast zijn bijvoorbeeld Jolanda C en Klarinda gespecialiseerd in het begeleiden van expats en is de begeleiding ook in het Engels mogelijk.

Diensten

Binnen de Integratieve psychotherapie werken we met veel bewezen en erkende vormen van psychotherapie die samenkomen in het juiste behandelplan voor jou. Tijdens de therapeutische sessies werk je op verschillende niveaus: emotioneel, cognitief, gedragsmatig, fysiologisch, energetisch en sociaal. Vanuit onze visie dat ieder mens bestaat uit een complex van delen, bepalen we samen wat voor jou op dit moment in je leven het meest werkzaam, of wellicht het meest frustrerend is. We begeleiden je in jouw proces waarbij we je uitdagen om op een andere manier te gaan kijken, ervaren en voelen.

De therapie is gericht op jouw zelfhelend vermogen; het vermogen dat je als mens hebt om weer beter te worden, je gelukkiger te voelen.

Hypno-psychotherapie is een vorm van therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van trance. Trance is te omschrijven als een geconcentreerde aandacht in de binnenwereld die je helpt om op een veilige manier achter jouw probleem te komen dat jou belemmert in jouw dagelijks leven en om te achterhalen welke gevoelens, gedachten en gebeurtenissen hierin een rol spelen. Trance helpt je ook te verwerken wat nodig is om jouw leven weer te kunnen leiden zoals jij dat wil.

De verschillende interventies zijn; gespreksvoering; ontspanning van lichaam en geest; beeldverhalen die gebaseerd zijn op universele symbolen, waardoor problemen in symboolvorm worden behandeld; egostate-dialoog, een speciale benadering waarmee vastgeroeste overtuigingen worden omgebogen; regressie, in gedachten of in trance teruggaan naar de leeftijd waarop de specifieke problemen zijn ontstaan en die dan verwerken.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. Binnen dit traject bepalen we samen vooraf jouw specifieke doelen. Algemene doelen van coaching is gericht op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit.

Coachingsgesprekken hebben een concreet doel: iets willen en kunnen wat je voorheen niet kon, maw; de mogelijkheid om nieuw gedrag te vertonen. Coaching is motivatie opgang brengen om te veranderen.

Counseling richt zich primair op het ‘hier-en-nu’ en is daarom ideaal bij problemen met een (lichte) psycho-sociale achtergrond; denk aan aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn, het niet optimaal kunnen functioneren en om inzichten te verkrijgen in (levens)vragen; over het nut van het eigen bestaan, waar naar toe te willen in het leven of aan onzekerheid of je ‘goed bezig bent’.

Counseling richt zich dus op problemen en vragen met een (lichte) psycho-sociale achtergrond, door middel van het verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven, het optimaal benutten van (tot nu toe) ongebruikte mogelijkheden en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis? Je kunt de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Brainspotting is ook een uitermate effectieve therapievorm die zich met name richt op de verwerking van trauma en andere blokkades waarbij ook juist die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken. Brainspotting heeft daarmee niet alleen een positief effect op onze kwaliteit van leven van alle dag maar is ook bijzonder effectief gebleken waar het gaat om de verbetering van prestaties voor mensen die onder hoge druk moeten presteren: artiesten, sporters en executives.

Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, ADHD, autistische aandoeningen en alle andere blokkades die het functioneren en presteren negatief beïnvloeden.

Mild en zonder oordeel aanvaarden wat er is op dit moment. Noem het een vorm van meditatie, anderen vinden ontspanning. In mijn praktijk werk ik met een gemakkelijk 7-stappen start model om je eenvoudig aan te leren om dat moment te kunnen ervaren. In de sessies bied ik je ontspanningsoefeningen aan die je thuis kunt herhalen. Wil je het model ontvangen? Mail dan naar praktijk@jolandavanveen.nl.

We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid. Soms vinden we die in onze relatie, dan weer even helemaal niet. Hulp kan dan nodig zijn; om weer samen te gaan praten, een uitgedoofde relatie nieuw leven in te blazen of een relatie die verkeerd dreigt te gaan te redden.
Doe eens een relatie APK; hoe staan we ervoor, vinden we elkaar nog de leukste? Waar liggen onze uitdagingen, mogelijkheden en kansen? Waar lopen we eigenlijk tegenaan? Praten we echt nog wel met elkaar?
Loopt het echt uit de hand? Neem dan contact op voor een relatiecrisisgesprek. We zorgen er dan voor dat we binnen 24 uur contact hebben en zo snel mogelijk een gesprek plannen. Dit kan ook ’s avonds of in het weekend zijn als het echt niet kan wachten.

In onze praktijk werken we met partners die samen willen blijven, partners die uit elkaar gaan en (ook in het kader van ouderbegeleiding) zelfs met ouders die al geruime tijd uit elkaar zijn maar de communicatie willen verbeteren.
Met relatietherapie kan een nieuwe verstandhouding ontstaan. Soms is individuele begeleiding van één of beide ex-partners nodig om het gesprek weer aan kunnen te gaan. Of dat nu leidt tot voortzetting van de relatie of uiteindelijk toch tot het op een goede manier uit elkaar gaan en weer verder kunnen.

Communicatie is een kunst op zich, in een relatie maar zeker ook daarna. Waar we jou of jullie in begeleiden is het hervinden wat ooit was; op enig moment hebben jullie voor elkaar gekozen en daarna wellicht ook voor kinderen.
Als blijkt dat de liefde toch is bekoeld en de relatie ontwricht kan een scheiding de oplossing zijn. Een scheiding hoeft geen strijd te zijn; vaak is deze strijd al gestreden in de tijd voorafgaand aan het besluit om uit elkaar te gaan. Ook daarbij kan ik jullie helpen.
Uit de gebroken relatie zal een nieuwe omgangsvorm ontstaan; als ex-partners, maar altijd als ouders van jullie kind(eren). Ouder blijf je immers altijd. Ieder kind verdient 2 liefhebbende ouders die zo respectvol mogelijk met elkaar omgaan. In ouderbegeleiding help ik ouders daarbij.

Wanneer blijkt dat de liefde is bekoeld en de relatie ontwricht is een scheiding vaak de enige oplossing. Een scheiding hoeft geen strijd te zijn; vaak is deze strijd al gestreden in de tijd voorafgaand aan het besluit om uit elkaar te gaan.

Uit de gebroken relatie zal een nieuwe omgangsvorm ontstaan; als ex-partners, maar altijd als ouders van jullie kind(eren). Ouder blijf je immers altijd. Ieder kind verdient 2 liefhebbende ouders die zo respectvol mogelijk met elkaar omgaan. We werken niet mee aan vechtscheidingen, daar zijn kinderen nooit bij gebaat. Als partners kun je uit elkaar gaan, maar ouders blijf je altijd samen. Dat als ouders samen goed blijven doen is cruciaal voor kinderen.

Communicatie is een kunst op zich, in een relatie maar zeker ook daarna. Waar we jou of jullie in begeleiden is het hervinden wat ooit was; op enig moment hebben jullie voor elkaar gekozen en daarna ook voor kinderen. Vanuit dat gezamenlijk gevoel is een nieuwe verstandhouding te creëren waarin partnerschap goed wordt afgerond en gezamenlijk ouderschap blijft bestaan.
Soms is individuele begeleiding van één of beide van de ex-partners nodig om het gesprek weer aan kunnen te gaan. Ook om na de scheiding weer verder te kunnen.

De meeste teamleden zijn ook verbonden aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam voor het geven van opleidingssupervisie en leertherapie. Daarnaast geven we individuele en groepssupervisie in de praktijk en begeleiden we intervisiegroepen.
Supervisie is een individueel leerproces, waarbij wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk of opleiding. De bedoeling is om te leren onder begeleiding te reflecteren op eigen werkervaringen.

Inmiddels is Jolanda al jaren verbonden aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie als opleidingssupervisor. Daarnaast heeft zij de praktijk ingericht als opleidingspraktijk voor (startende) coaches, counselors en therapeuten (i/o). Zij werken allemaal onder supervisie van Jolanda.

KinderCoaching is kortdurende begeleiding aan kinderen (van 4 tot 12 jaar) en ouders op een praktische en laagdrempelige manier. Voor als je kind niet lekker in zijn of haar vel zit en het niet lukt om bepaalde patronen te doorbreken. Begeleiding van kinderen èn ouders in dit proces.
Het gaat om maatwerk, niet om een gedragstraining in ‘hoe het hoort.’ Want ieder kind beschikt over eigen, unieke mogelijkheden en hulpbronnen om te veranderen en te groeien. Met kindercoaching krijgt het kind de kans om op een speelse manier van klacht naar kracht te gaan. Voor ieder kind een unieke aanpak. Omdat ieder kind anders is, ieder kind is bijzonder!

Heb je moeite met jezelf fijn voelen op school, ben je onzeker, ervaar je mentale problemen (bijvoorbeeld na de scheiding van je ouders) of kom je er maar niet uit wat je later wil worden en heeft dit (veel) invloed op je dagelijks leven? Onze jongerencoaches bieden hulp aan jongeren die worstelen met (situaties in) hun dagelijks leven.
Jongerencoaching gaat om jongeren ondersteunen in bepaalde situaties die voor hen een (negatieve) impact op het leven hebben. Dat kan gaan om alle denkbare problemen. De wens van de jongere staat centraal en het plan wordt opgesteld op basis van deze wens.
Wil je zelfverzekerder worden, lekkerder in je vel zitten, bepaalde vaardigheden ontwikkelen of meer structuur in je leven? Met de juiste coach kun jij je leven weer op de rit krijgen. Zo versterk je jouw vaardigheden, waarmee je de wereld weer beter aankunt.
Een jongerencoach is een expert in het begrijpen van het gedrag van jongeren en ondersteunt ze in het behalen van doelen. Dit kan in allerlei verschillende situaties, zoals op school, werk en de sportclub, maar ook in het algemeen, bijvoorbeeld algehele depressie of stress. Je coach is jouw vertrouwenspersoon. Ongeacht je situatie, het is altijd fijn om op iemand terug te kunnen vallen. Iemand die niet oordeelt, maar er voor je is en je begeleidt om je er doorheen te slaan.
Een jongerencoach is er speciaal voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die hulp nodig hebben in het dagelijks leven.
Wie je ook bent en wat je situatie ook is, je bent nooit alleen en je hoeft je nergens voor te schamen! Veel jongeren kampen met bepaalde problemen, zoals:
– Moeite met dagelijks structuur op orde krijgen
– Moeite met sociale contacten
– Moeite met omgaan met autoriteit
– Onzekerheid
– Stress
– Problemen thuis
– Depressie
Onze jongerencoaches stellen jouw wensen centraal. Luisteren is voor hen en voor jou het allerbelangrijkst. Alleen zo kun je een traject gezamenlijk als een succes afronden. Ze begeleiden jou van A tot Z en hanteren een maatwerk aanpak.

Back To Top