Integratieve psychotherapie

Binnen de psychotherapie bestaan veel opvattingen over wat de oorzaak kan zijn van psychische klachten bij een mens en hoe die kunnen worden opgelost.  Als integratief therapeut ben ik geschoold om technieken en interventies uit verschillende therapievormen in mijn werk te integreren. Zo kunnen bijvoorbeeld ook EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), hypnotherapie en mindfulness worden ingezet.  Mijn vorm van psychotherapie, relatietherapie en coaching wordt bepaald door de beste combinatie van technieken in een specifiek geval.

Holistische psychotherapie, relatietherapie en coaching

De begeleiding van verandering bekijk ik daarom vanuit verschillende invalshoeken (zoals cognitief, fysiek, emotioneel en spiritueel). Als integratief therapeut werk ik holistisch, dit wil zeggen dat ik naar het totaalbeeld kijk en niet slechts naar een deel.  Dat doe ik bijvoorbeeld in het kader van begeleiding bij burn-out, stress, werkdruk, angst, verlies, rouw, relatieproblemen en ouderschap na echtscheiding. Ook begeleid ik individuen en teams bij het individueel en samen optimaal presteren op het werk.

Behandelplan op maat

Het behandelplan wordt voor iedereen op maat gemaakt. Tijdens de therapie kan het behandelplan worden bijgesteld wanneer dit nodig is. De behandeling is gericht op het versterken van de veer-kracht, het stimuleren van de ontwikkeling en het vertrouwen op het eigen kunnen.

De duur van deze kortdurende therapie verschilt per persoon. Gemiddeld zijn 5 tot 15 sessies nodig. Soms minder en soms wat meer. Voor iedere cliënt een eigen therapie in het tempo dat haalbaar en werkzaam is.

Psychotherapie

Binnen de Integratieve psychotherapie werken we met veel bewezen en erkende vormen van psychotherapie die samenkomen in het juiste behandelplan voor jou. Tijdens de therapeutische sessies werk je op verschillende niveaus: emotioneel, cognitief, gedragsmatig, fysiologisch, energetisch en sociaal. Vanuit mijn visie dat ieder mens bestaat uit een complex van delen, bepalen we samen wat voor jou op dit moment in je leven het meest werkzaam, of wellicht het meest frustrerend is. Ik begeleid je in jouw proces waarbij ik je uitdaag om op een andere manier te gaan kijken, ervaren en voelen.

De therapie is gericht op jouw zelfhelend vermogen; het vermogen dat je als mens hebt om weer beter te worden, je gelukkiger te voelen.

Hypnotherapie

Hypno-psychotherapie is een vorm van therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van trance. Trance is te omschrijven als een geconcentreerde aandacht in de binnenwereld die je helpt om op een veilige manier achter jouw probleem te komen dat jou belemmert in jouw dagelijks leven en om te achterhalen welke gevoelens, gedachten en gebeurtenissen hierin een rol spelen. Trance helpt je ook te verwerken wat nodig is om jouw leven weer te kunnen leiden zoals jij dat wil.

De verschillende interventies zijn; gespreksvoering; ontspanning van lichaam en geest; beeldverhalen die gebaseerd zijn op universele symbolen, waardoor problemen in symboolvorm worden behandeld; egostate-dialoog, een speciale benadering waarmee vastgeroeste overtuigingen worden omgebogen; regressie, in gedachten of in trance teruggaan naar de leeftijd waarop de specifieke problemen zijn ontstaan en die dan verwerken.

Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. Binnen dit traject bepalen we samen vooraf jouw specifieke doelen. Algemene doelen van coaching is gericht op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit.

Coachingsgesprekken hebben een concreet doel: iets willen en kunnen wat je voorheen niet kon, maw; de mogelijkheid om nieuw gedrag te vertonen. Coaching is motivatie opgang brengen om te veranderen.

Counseling

Counseling richt zich primair op het ‘hier-en-nu’ en is  daarom ideaal bij problemen met een (lichte) psycho-sociale achtergrond; denk aan aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn, het niet optimaal kunnen functioneren en om inzichten te verkrijgen in (levens)vragen; over het nut van het eigen bestaan, waar naar toe te willen in het leven of aan onzekerheid of je ‘goed bezig bent’.

Counseling richt zich dus op problemen en vragen met een (lichte) psycho-sociale achtergrond, door middel van het verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven, het optimaal benutten van (tot nu toe) ongebruikte mogelijkheden en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren

EMDR

Het zal je maar gebeuren, je maakt iets mee wat je maar niet van je af kunt zetten. De beelden blijven terugkomen en met die beelden de angst, de pijn, de afkeer, het verdriet.

Een dergelijk trauma beheerst voor je het weet je leven en belemmert je om vrolijk, onbevangen, spontaan en gelukkig te kunnen zijn.

EMDR is een bewezen effectieve en kortdurende vorm van behandeling om je te helpen een trauma te verwerken. Ik ben getraind om EMDR toe te passen. Klik hier voor uitgebreide informatie.

Mindfulness

Mild en zonder oordeel aanvaarden wat er is op dit moment. Noem het een vorm van meditatie, anderen vinden ontspanning. In mijn praktijk werk ik met een gemakkelijk 7-stappen start model om je eenvoudig aan te leren om dat moment te kunnen ervaren. In de sessies bied ik je ontspanningsoefeningen aan die je thuis kunt herhalen. Klik hier voor het model.

Relatietherapie

We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid. Soms vinden we die in onze relatie, dan weer even helemaal niet. Hulp kan dan nodig zijn; om weer samen te gaan praten, een uitgedoofde relatie nieuw leven in te blazen of een relatie die verkeerd dreigt te gaan te redden.

Doe eens een relatie APK; hoe staan we ervoor, vinden we elkaar nog de leukste? Waar liggen onze uitdagingen, mogelijkheden en kansen? Waar lopen we eigenlijk tegenaan? Praten we echt nog wel met elkaar?

Loopt het echt uit de hand? Neem dan contact op voor een relatiecrisisgesprek. Ik zorg dan dat we binnen 24 uur contact hebben en zo snel mogelijk een gesprek plannen. Dit kan ook ’s avonds of in het weekend zijn als het echt niet kan wachten.

In mijn praktijk werk ik met partners die samen willen blijven, partners die uit elkaar gaan en (ook in het kader van ouderbegeleiding) zelfs met ouders die al geruime tijd uit elkaar zijn maar de communicatie willen verbeteren.

Met relatietherapie kan een nieuwe verstandhouding ontstaan. Soms is individuele begeleiding van één of beide ex-partners nodig om het gesprek weer aan kunnen te gaan. Of dat nu leidt tot voortzetting van de relatie of uiteindelijk toch tot het op een goede manier uit elkaar gaan en weer verder kunnen.

Communicatie is een kunst op zich, in een relatie maar zeker ook daarna. Waar ik jou of jullie in begeleid is het hervinden wat ooit was; op enig moment hebben jullie voor elkaar gekozen en daarna wellicht ook voor kinderen.

Als blijkt dat de liefde toch is bekoeld en de relatie ontwricht kan een scheiding de oplossing zijn. Een scheiding hoeft geen strijd te zijn; vaak is deze al gestreden in de tijd voorafgaand aan het besluit om uit elkaar te gaan. Ook daarbij kan ik jullie helpen.

Uit de gebroken relatie zal een nieuwe omgangsvorm ontstaan; als ex-partners, maar altijd als ouders van jullie kind(eren). Ouder blijf je immers altijd. Ieder kind verdient 2 liefhebbende ouders die zo respectvol mogelijk met elkaar omgaan. In ouderbegeleiding help ik ouders daarbij.

Ouderbegeleiding

Wanneer blijkt dat de liefde is bekoeld en de relatie ontwricht is een scheiding vaak de enige oplossing. Een scheiding hoeft geen strijd te zijn; vaak is deze al gestreden in de tijd voorafgaand aan het besluit om uit elkaar te gaan.

Uit de gebroken relatie zal een nieuwe omgangsvorm ontstaan; als ex-partners, maar altijd als ouders van jullie kind(eren). Ouder blijf je immers altijd. Ieder kind verdient 2 liefhebbende ouders die zo respectvol mogelijk met elkaar omgaan. Ik werk niet mee aan vechtscheidingen, daar zijn kinderen nooit bij gebaat. Als partners kun je uit elkaar gaan, maar ouders blijf je altijd samen. Dat als ouders samen goed blijven doen is cruciaal voor kinderen.

Communicatie is een kunst op zich, in een relatie maar zeker ook daarna. Waar ik jou of jullie in begeleid is het hervinden wat ooit was; op enig moment hebben jullie voor elkaar gekozen en daarna ook voor kinderen. Vanuit dat gezamenlijk gevoel is een nieuwe verstandhouding te creëren waarin partnerschap goed wordt afgerond en gezamenlijk ouderschap blijft bestaan.

Soms is individuele begeleiding van één of beide van de ex-partners nodig om het gesprek weer aan kunnen te gaan. Ook om na de scheiding weer verder te kunnen.

Supervisie en training

De meeste teamleden zijn ook verbonden aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam voor het geven van opleidingssupervisie en leertherapie. Daarnaast geven we individuele en groepssupervisie in de praktijk en begeleiden we intervisiegroepen.Supervisie is een individueel leerproces, waarbij wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk of opleiding. De bedoeling is om te leren onder begeleiding te reflecteren op eigen werkervaringen. Verder geven we trainingen op verschillende gebieden, zo mogelijk op maat gemaakt.