Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Zowel als het gaat om deze website als om mijn praktijk. Vandaar deze privacyverklaring.

Uw privacy en mijn website

Als u via deze website contact met mij opneemt hoeft u alleen uw naam en mailadres in te vullen, eventueel met een korte toelichting op uw vraag. Deze website gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Uw privacy en mijn praktijk

In mijn praktijk verzamel ik van mijn cliënten alleen die gegevens die nodig zijn voor de behandeling en administratie daarvan. De grondslag voor deze verwerking is de behandelovereenkomst die ik met cliënten aanga. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

 • Naam, contactgegevens
  Deze gegevens heb ik nodig om u te kunnen bereiken voor het maken of verzetten van afspraken en voor het versturen van de factuur. Het gaat om:
  Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens

  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummers en eventueel e-mail adressen
 • Medisch dossier
  Ik maak een intakeverslag en aantekeningen van de sessies. Deze zijn nodig voor de behandeling en worden alleen op papier of een beveiligde gegevensdrager gemaakt en veilig bewaard. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. De wet verplicht mij om de dossiers twintig jaar te bewaren.
 • Geheimhouding
  Ik heb een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u communiceer. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt. Indien een bedrijfsarts of huisarts of iemand anders die betrokken is bij de behandeling informatie wil, zal ik die alleen verstrekken met expliciete, schriftelijke toestemming van de cliënt en na goedkeuring van hetgeen verstrekt wordt.
 • Communicatie via beveiligde kanalen
  Waar mogelijk zal ik met u communiceren via beveiligde kanalen of gebruik maken van aanvullende beveiligingsmaatregelen zoals wachtwoorden. Ik ben dan ook voorzichtig met informatie die ik verstrek via bijvoorbeeld e-mail.
 • Beveiliging
  De gegevensdragers (laptop bijvoorbeeld), waarop de gegevens zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd (met antivirussoftware en wachtwoorden). Bij een datalek doe ik melding bij de autoriteit persoonsgegevens.
 • Bewaartermijn
  Ik bewaar de gegevens tot 20 jaar na het laatste contact.
 • Inzage
  Cliënten kunnen op verzoek inzage krijgen in hun dossier. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Omdat ik gehouden ben dossier te voeren is meestal verwijdering niet mogelijk.
 • Toestemming
  Alle cliënten geven bij aanvang van de behandeling expliciet schriftelijk toestemming voor het vastleggen van gegevens zoals in dit document beschreven.
 • Administratie en verwerking
  Voor de verwerking van facturen maak ik gebruik van MijnDiad, Snelstart en Mollie. In het kader van administratie en controle heeft hiertoe ook Accountantskantoor Ouren en van Delft toegang. Op een factuur vermeld ik de volgende gegevens:

  • NAW gegevens
  • Prestatiecode wanneer er sprake is van declaratie bij uw zorgverzekering
  • Geleverde dienst (bijvoorbeeld therapie), datum en duur
  • Bedrag
 • Betaling door derden
  Indien iemand anders dan de cliënt zelf de factuur moet ontvangen (bijvoorbeeld de werkgever) dan wordt de factuur aan die derde gestuurd inclusief de naam van de cliënt. Voor het overige wordt geen informatie verstrekt.